Voor eigenzinnige denkers en kleurrijke voelers

Voor eigenzinnige denkers en kleurrijke voelers

Individuele Begeleiding

Avalena biedt individuele consulten aan hoogbegaafde kinderen en jongeren (3 t/m 23 jaar). Deze vorm van begeleiding is geschikt voor kinderen en jongeren die (nog) niet in een groep willen of kunnen deelnemen. Consulten zijn een combinatie van praat-/ en spelbegeleiding, afhankelijk van de individuele vraag. Voorafgaand aan een consult is er een intakegesprek, waarin we kennismaken en doelen verhelderen.

Een individueel traject is altijd maatwerk. Samen kijken we steeds opnieuw wat er nodig is om verder te komen. Dat betekent dat andere (spel)vormen, sessies op locatie, schoolafspraken of werkbezoeken tot de mogelijkheden behoren, indien dat het kind of de jongere dient.

Vragen? Opmerkingen? Stuur me een mail! Ik denk graag met je mee.

“We kwamen bij jou met een ongelukkig kind dat zich niet begrepen voelde, ook door ons, zijn ouders. Hij had zich teruggetrokken in zijn eigen wereld. Ik vind dat hij erg opgeknapt is, een stuk opener weer, een beetje opgelucht. Ik heb mijn kind weer terug.”

– Reactie van een moeder na een individueel begeleidingstraject voor haar hoogbegaafde zoon.

Thema’s die tijdens individuele begeleiding aan de orde kunnen komen:

 • Psycho-educatie: Hoe ben ik hoogbegaafd? Wat betekent hoogsensitiviteit voor mij? (HB/HS)
 • Hoogbegaafd-zijn in een overwegend niet-hoogbegaafde wereld.

Hoe om te gaan met:

 • Intense emotionele reacties op prikkels van binnenuit en buitenaf.
 • (Behoefte aan) autonomie in relatie tot anderen.
 • Grote wilskracht, gedrevenheid, passie of juist het (tijdelijke) gebrek daaraan.
 • Het gevoel anders te zijn.
 • De (soms aanwezige) neiging tot sociaal wenselijk gedrag.
 • Een hoge innerlijke lat en de effecten daarvan.
 • Perfectionisme, prestatiedruk, faalangst en succes(angst).
 • Een groot inlevingsvermogen.
 • (Nog niet voldoende ontwikkelde) executieve vaardigheden.
 • Een groot verantwoordelijkheids- en rechtvaardigheidsgevoel.
 • Existentiële vragen (Waarom leef ik? Wat geeft mijn leven zin?).

Begeleiding voor ouders

Voor ouders is ook begeleiding mogelijk. Je vindt er meer over op de pagina ‘Aanbod voor ouders en professionals‘.

Nothing can dim the light that shines from within.
~ Maya Angelou

Aanpak

Avalena begeleidt kinderen en jongeren die hoogbegaafd en/of hoogsensitief zijn, zodat ook zij hun plek in de wereld kunnen vinden. Daarbij kijk ik open, met nieuwsgierigheid: “Wie ben je, hoe zit je in elkaar en wat heb je nodig om jouw weg in het leven te gaan?” De eigen hulpvraag staat hierbij centraal.

Mijn houding is onderzoekend, observerend en zacht-confronterend. Serieus als het moet, met humor als het kan en altijd met een open hart.

Kan ik iets voor je (kind) betekenen? Mail me gerust via het contactformulier, dan plannen we een intakegesprek.