Voor eigenzinnige denkers en kleurrijke voelers

Voor eigenzinnige denkers en kleurrijke voelers

Avalena biedt hoogbegaafde kinderen:

Iedere tweede vrijdag van de maand is er een gratis inloopuur in buurtcentrum ’t Bolwerk, Ravelijn 55 in Apeldoorn. Voor kennismaking, vragen, opmerkingen en natuurlijk een kopje koffie of thee. Welkom!

Kinderen zien, horen, weten, voelen meer dan we vaak denken. Dat geldt zeker voor kinderen die zich bewuster zijn van zichzelf en de wereld om hen heen. Niet altijd is er dan meteen behoefte aan begeleiding. Soms is een Kristalhelder Kindergesprek voldoende om weer verder te kunnen.

Een combinatie van praat- en spelbegeleiding.

  • Ouder-Kind-Begeleiding

Een combinatie van praat- en spelbegeleiding, waarbij moeder of vader actief meedoet tijdens de sessies.

In de GelukkigHB-groep leren hoogbegaafde kinderen met elkaar over zichzelf en de wereld om hen heen. Het contact met andere hoogbegaafde kinderen (ontwikkelingsgelijken’) wordt vaak als prettig ervaren (soms na initiële schroom te hebben overwonnen). Er is in de groep tevens ruimte voor individuele behoeften en uitdagingen.

Voorafgaand aan de individuele begeleiding, GelukkigHB-groep of ouder-kind-begeleiding vindt een intakegesprek plaats. De Open Inloop en het Kristalhelder Kindergesprek vinden zonder intake plaats.

Aanbod voor hoogbegaafde kinderen

Avalena heeft speciaal aanbod voor hoogbegaafde, hoogsensitieve kinderen van 3 t/m 12 jaar.

Ook hoogbegaafde kinderen kunnen hun weg vinden in deze wereld. Daarvoor hebben ze de ruimte nodig om hun hoogbegaafde, authentieke zelf te kunnen, mogen, durven zijn. (Dreigend) onderpresteren kan dan worden voorkomen of omgekeerd. Perfectionisme en faalangst kunnen beheersbaar worden en acting-in of acting-out gedrag kan verminderen of verdwijnen. Ze voelen zich, kortom, gelukkiger hoogbegaafd.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur me gerust een mail! Ik denk graag met je mee.

Avalena biedt hoogbegaafde kinderen:

Iedere tweede vrijdag van de maand is er een gratis inloopuur in buurtcentrum ’t Bolwerk, Ravelijn 55 in Apeldoorn. Voor kennismaking, vragen, opmerkingen en natuurlijk een kopje koffie of thee. Welkom!

Kinderen zien, horen, weten, voelen meer dan we vaak denken. Dat geldt zeker voor kinderen die zich bewuster zijn van zichzelf en de wereld om hen heen. Niet altijd is er dan meteen behoefte aan begeleiding. Soms is een Kristalhelder Kindergesprek voldoende om weer verder te kunnen.

Een combinatie van praat- en spelbegeleiding.

  • Ouder-Kind-Begeleiding

Een combinatie van praat- en spelbegeleiding, waarbij moeder of vader actief meedoet tijdens de sessies.

In de GelukkigHB / Samen Hoogbegaafd-groep leren hoogbegaafde kinderen met elkaar over zichzelf en de wereld om hen heen. Het contact met andere hoogbegaafde kinderen (ontwikkelingsgelijken’) wordt vaak als prettig ervaren (soms na initiële schroom te hebben overwonnen). Er is in de groep tevens ruimte voor individuele behoeften en uitdagingen.

Voorafgaand aan de individuele begeleiding, GelukkigHB / Samen Hoogbegaafd-groep of ouder-kind-begeleiding vindt een intakegesprek plaats. De Open Inloop en het Kristalhelder Kindergesprek vinden zonder intake plaats.

Waarom begeleiding aan hoogbegaafde kinderen?

In de leeftijdsfase 3 t/m 12 jaar wordt vaak voor het eerst opgemerkt dat het kind ‘anders’ is – niet in de laatste plaats door hem- of haarzelf. Dat vraagt om specifieke, soms preventieve begeleiding. Het is bijvoorbeeld belangrijk om:

  • aandacht te besteden aan psycho-educatie over hoogbegaafdheid;
  • het hoogbegaafde kind te leren omgaan met zijn of haar eigen prikkelgevoeligheden (overexcitabilities) en
  • oog te hebben voor de emotionele ontwikkeling in sociale context.

In deze fase komt ook vaak de vraag naar voren: (hoe) past mijn hoogbegaafde kind binnen het basisschoolsysteem? Soms zijn daar aanpassingen en/of creatieve oplossingen voor nodig.

Individuele begeleiding zal altijd maatwerk zijn, omdat geen twee hoogbegaafde kinderen hetzelfde zijn.