Voor eigenzinnige denkers en kleurrijke voelers

Voor eigenzinnige denkers en kleurrijke voelers

Aanbod voor ouders en professionals

Iedere tweede vrijdag van de maand is er een gratis inloopuur in wijkcentrum ’t Bolwerk, Ravelijn 55 in Apeldoorn. Voor kennismaking, vragen, opmerkingen, een kopje koffie of thee. Kinderen mogen natuurlijk mee. Welkom!

Soms wil je als ouder van een hoogbegaafd kind gewoon je verhaal doen. Geen specifieke begeleiding of therapie, maar vertellen waar je tegenaan loopt, praten over wat je dwarszit, je zorgen delen en je hoofd weer leegmaken, zodat je daarna weer verder kunt. Ik help je jouw chaos weer helder te krijgen.

  • Ouder-Kind-Begeleiding

Een combinatie van praat- en spelbegeleiding, waarbij je als moeder of vader actief meedoet tijdens de sessies. Voorafgaand aan de Ouder-Kind-Begeleiding vindt een intakegesprek plaats.

  • Lezing ‘Hoogbegaafdheid in Sociale Context’

Voor ouders die meer willen weten over hoogbegaafdheid. Op verzoek ook te boeken als bijscholing voor onderwijs- en zorgprofessionals.

Together may we give our children roots to grow and wings to fly.

Waarom aanbod voor ouders van hoogbegaafde kinderen?

De meeste ouders zien hun kind het allerliefst gelukkig. Het doet hen goed wanneer hun zoon of dochter lekker in zijn/haar vel zit, leuk contact heeft met andere kinderen en prima draait op school. Dat staat los van welk label, diagnose of etiketje dan ook.

Soms is de realiteit anders. Wanneer ouders zien dat het niet goed gaat met hun kind, levert dat vaak stress op. Ze maken zich zorgen: “Wat is er met mijn kind aan de hand?” “Hoe kan ik mijn kind het beste helpen?” “Ik weet niet wat ik moet doen.” Deze zorgen zetten vaak een zoektocht in gang: hoe kan ik mijn kind helpen om het weer naar zijn zin te hebben op school? Hoe kan ik mijn kind helpen met zijn sociale contacten? Hoe kan ik mijn kind helpen weer prettiger in zijn vel te zitten? Kortom: hoe kan ik mijn kind helpen om zich gelukkig te voelen? 

Hoogbegaafdheid hoeft niet ongelukkig te maken. Wel vraagt omgaan met hoogbegaafdheid vaak specifieke aandacht. Het gaat immers niet alleen om ‘slim zijn’, maar om alles wat samenhangt met (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn in een overwegend niet-hoogbegaafde wereld.

Wat er nodig is om ‘gelukkig hoogbegaafd’ te zijn is natuurlijk per kind, per situatie verschillend. Maar een liefdevol betrokken ouder, dat helpt altijd. Immers, als ouder ben je de veilige basis, de grond onder de voeten van je opgroeiende kind. Kinderen hebben een veilige omgeving nodig waarin zij gezien worden voor wie ze zijn. Als ouder kun je daarin de beste steun zijn voor je (vermoedelijk) hoogbegaafde kind.

Daarom biedt Avalena niet alleen begeleiding aan hoogbegaafde kinderen en jongeren, maar ook aan hun ouders.

Waarom aanbod voor professionals?

Wijdverspreide kennis, inzicht en begrip rondom hoogbegaafdheid zorgt ervoor dat hoogbegaafde kinderen en jongeren zich op meer plekken gezien, begrepen en geholpen voelen. Avalena is ervan overtuigd dat dat problemen op latere leeftijd vermindert of zelfs voorkomt. Daarom bied ik ook lezingen / bijscholing aan onderwijs- en zorgprofessionals.

De leraren, sociaal- en/of maatschappelijk werkers, GZ-psychologen, psychiaters, orthopedagogen, sociaal pedagogisch hulpverleners (SPH’ers) kunnen allemaal positief verschil maken voor het hoogbegaafde kind dat voor hen zit.

Hoe meer we met elkaar leren over hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren, hoe groter de kans dat we betekenisvol kunnen zijn als de situatie daarom vraagt.